Սպիրոհետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզ

Սպիրոհետերոցիկլիկ միացությունների լաբորատորիա (ՆՕՔԻ №8)

Լաբորատորիան կազմավորվել է 1989 թ.։ Լաբորատորիան զբաղվում է նոր դասերի սպի­­րոհետերոցիկլիկ միա­ցու­թյունների սինթեզով և նրանց կենսաբանական հատ­կու­թյուն­ների բացա­հայտմամբ։ Վերջին երկու տասնամյակում լաբորատորիայում առանձ­նահատուկ ուշադրություն է դարձվում արժեքավոր կենսաբանական հատ­կու­թյուններով օժտված տարբեր կառուցվածքի բենզո[h]խինազոլինային միացությունների սին­թեզի մեթոդների մշակմանը։ Պաշտպանվել են 7 թեկնածուական և 1 դոկ­տորական ատե­նախոսություններ։

This site is registered on wpml.org as a development site.