ՕՔԻ

ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտուտը հիմնադրվել է 1957 թ.

Օրգանական քիմիայի ինստիտուտի հետազոտությունների ավանդական ուղղությունն, հիմնադրման օրից, չհագեցած միացությունների` ամինո- և ամոնիումային, ֆոսֆորօրգանական, գերչհագեցած միացությունների և բնական կենսակարգավորիչների, ազոլների, և պոլիմերների քիմիան է: Համամատաբար նոր ուղղություն է ազոտ պարունակող հետերոցիկլերի քիմիան:
Կատարված հետազոտությունները բերեցին չհագեցած միացությունների ռեակցիաների նոր, կարևոր օրինաչափությունների պարզաբանման, նոր ռեակցիաների հայտնաբերման, որոնք իրավամբ կարող են դասվել օրգաանական քիմիայում լայնորեն կիրառվող ռեակցիաների շարքը:
Կատարված հիմնարար հետազոտությունների հիման վրա ստեղծվել են բնական ցածրամոլեկուլյար կենսակարգավորիչներ, հոտավետ և օրգանոլեպտիկ հատկություններով օժտված միացություններ, արոմատիզատորներ, մշակվել են պոլիմերային միացությունների և կոմպոզիտների սինթեզի և ներդրման գիտական հիմունքներ; գիտական հետազոտությունների համար անհրաժեշտ քիմիական ռեկտիվների սինթեզի ժամանակակից նոր եղանակներ: Ստեղծվել են շրջակա միջավայրի համար անվտանգ, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի պաշտպանության ժամանակակից միջոցներ – սեռական գրավչանյութեր (ֆերոմոններ), որոնք թույլ են տալիս բացառել թունաքիմիկատների օգտագործումը: Սինթեզվել են կենսաբանական ակտիվությունների լայն սպեկտրով օժտված ամինո- և ֆոսֆոմիացություններ: Ստացվել են էքստրակցիոն բարձր հատկություններով օժտված ֆոսֆինօքսիդներ:

This site is registered on wpml.org as a development site.