Ֆոսֆորօրգանական միացություններ (ՕՔԻ N4 լաբորատորիա)

Ֆոսֆորօրգանական միացությունների լաբորատորիան հիմնադրվել է 1970 թվ.-ին ՀՀ ԳԱԱ ակա­դեմիկոս Մ.Հ. Ինճիկյանի կողմից: Լաբորատորիայի ստեղծման հենց առա­­ջին օրերից, Մ.Հ. Ինճիկյանի ղեկավարությամբ, մեծ թվով հետազոտություններ են ձեռնարկվել՝ նվիրված ,β- և β,γ- չհագեցած չորրորդային ֆոսֆոնիումային աղերի ջրահիմնային հիդրոլիզի յուրահատկությունների ուսումնասիրմանը: Տեսական հետաքրքրությունից զատ վերջիններս կարող էին ելանյութ հանդիսանալ համապատասխան կառուցվածքի դիֆենիլ­ֆոսֆորիլային միացությունների ստացման համար:

Ֆոսֆորօրգանական միացությունների լաբորատորիայում պարբերաբար իրականացվում են հետազոտություններ երրորդային ֆոսֆինների, դրանց օքսիդների, ինչպես նաև չորրորդային ֆոս­ֆո­նիումային աղերի քիմիական փոխազդեցությունների բնագավառում: Մասնավորապես, առանձնա­հա­տուկ ուշադրության են արժանի այն հետազոտությունները, որոնք վերաբերում են չորրորդային ֆոս­ֆոնիումային աղերի և ֆոսֆինօքսիդների ինչպես նուկլեոֆիլ և էլեկտրոֆիլ միացման ռեակ­ցիա­ների առանձնահատկությունների բացահայտմանը, այնպես էլ ֆոսֆորօրգանական նոր ածանց­յալ­ների սինթեզմանը:

Ելնելով ֆոսֆորօրգանական միացությունների օգտակար հատկությունների մասին առկա գրական տվյալներից, հավանական է, որ սինթեզված միացությունները ևս կարող են կիրառվել որպես բուժիչ դե­ղամիջոցներ, ինսեկտիցիդներ, պեստիցիդներ, պլաս­տիֆիկատորներ, պո­լիմերային նյութերի կա­յու­նա­ցուցիչներ, մետաղների աղերի էքստագենտներ և այլն:

Լաբ․ վարիչի ք.գ.թ. Գասպարյան Գայանե Ծատիկի gayanegas@gmail.com

առաջ. գիտ. աշխատող ք.գ.դ. Խաչիկյան Ռայա Ջահանի khachikyanraya@gmail.com

գիտաշխատող ք.գ.թ. Պողոսյան Արտավազդ Սերյոժայի artopoghosyan@mail.ru

գիտաշխատող ք.գ.թ. Մինասյան Գրիգոր Հրանտի minasyangrishayandex.ru

գիտաշխատող ք.գ.թ. Բիչախչյան Արփենիկ Սեյրանի arpenikb@mail.ru

գիտաշխատող ք.գ.թ. Խաչատրյան Տարոն Թադևոսի taronjachatrian@yandex.ru

կրտսեր գիտաշխատող Հովակիմյան Զարուհի Հրանտի zarahovakimyan@mail.ru

կրտսեր գիտաշխատող Դերձյան Լիանա Վանիկի derdzyan.liana@mail.ru

կրտսեր գիտաշխատող Քարամյան Էմիլյա Հովհաննեսի qaramyanemilya8@gmail.com

This site is registered on wpml.org as a development site.